1. BĚH - Letní dětský tábor 2017 pro děti i rodiče

Zajistěte s předstihem pro své děti program na letní prázdniny 2017. Jako každý rok i letos jsme se rozhodli uspořádat "letní dětský tábor" pro děti ve věku 5 až 15 let. Vyberte si ze dvou turnusů a dopřejte dětem bohatý, pestrý a zajímavý prázdninový program.

 

Již 13 rokem zajišťujeme pro děti a mládež školy v přírodě, adaptační, lyžařské a vodácké kurzy, letní a zimní tábory, a proto máme i dostatečně zkušený personál, který zajistí kvalitní program, bezpečnost a především zábavu pro Vaše děti po celou dobu pobytu. 

 

Účast rodičů dětí je možná a vítaná. Ceny pro rodiče jsou totožné s níže uváděnými. 

 

Varianty nabídky:

1. varianta - 1. turnus (12.08. - 19.08.2017) - 3 499,- Kč  OBSAZENO

2. varianta - 2. turnus (19.08. - 26.08.2017) - 3 499,- Kč  OBSAZENO

 

 

Táborové zaměření:

1. CELOTÁBORÁVÁ HRA - INDIÁNSKÉ LÉTO

 

Doprava a příjezdové informace:

Doprava na tábor je individuální.

Příjezd:

  • vždy mezi 14:00 až 16:00 (zahajujeme svačinou a večeří)

Odjezd:

  • vždy mezi 10:00 až 12:00 (končíme snídaní a balíčkem na cestu)
 

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v horské penzionu MEDVĚDÍ BOUDA.

  

 

Stravování:

Stravování bude zajištěno plnou penzí s celodenním pitným režimem, dvěma svačinami a pozdní večeří. Při organizování výletu bude zajištěna strava formou balíčků včetně nápoje. K dispozici je taktéž po celý den otevřený kiosek.

Orientační časy stravování:

  • 08:00 - snídaně
  • 10:00 - svačina
  • 12:00 - oběd
  • 16:00 - svačina
  • 18:00 - večeře
  • 19:30 - pozdní večeře (druhá večeře)

 

Zdravotnický dohled:

Během celého pobytu, 24 hodin denně je přítomen kvalifikovaný a způsobilý zdravotník, který má k dispozici plně vybavenou ošetřovnu. Zdravotník v první řadě dohlíží na zdravotní stav dětí, provádí vstupní a výstupní zdravotní prohlídku, vydává léky, vyhlašuje preventivní opatření, pečuje a nese plnou odpovědnost za nemocné, organizuje výjezd k lékaři, podílí se na sestavování jídelníčku a režimu dne, vede zdravotní deník a další stanovenou dokumentaci. 

 

Výchovný personál a noční dozor:

Náš dětský tábor má svůj vlastní výchovný personál, který tvoří převážně vychovatelé z řad studentů VŠ nebo jejich absolventů - pokud možno pedagogických fakult. Každý vychovatel splňuje předem stanovená kritéria a na jejich činnost dohlíží vedoucí vychovatel.

Všichni vychovatelé před nástupem na dětský tábor prochází pravidelným školením vychovatelů, které kromě zákonem stanovených podmínek obsahuje taktéž školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a zákonných norem vztahujících se k zotavovacím akcím. O těchto školeních je proveden zápis včetně výsledků přezkoušení - toto je k dispozici na požádání u hlavního vedoucího dětského táboru.

Vychovatel nese plnou odpovědnost za svěřenou skupinu max. 10 dětí a organizuje určenou část dne. 

 

Organizační struktura pro dětský tábor

1. hlavní vychovatel
2. vedoucí vychovatel
3. zdravotník
4. vychovatelé
5. praktikanti
6. noční vychovatelé
 

CELODENNÍ PROGRAM

Nedílnou součástí dětského táboru je celodenní program. Po celou dobu pobytu provází děti tzv. "celo-pobytová" hra. Děti jsou během pobytu rozděleni do skupin, přičemž každá skupina má svého vychovatele, který je s nimi po celou dobu pobytu a provází je různými činnostmi - sportovní, společenské a jiné hry, celo-pobytová hra. Samozřejmostí je taktéž večerní program.
 
Orientační rozvrh dne:
07:30 - budíček
08:00 - snídaně
09:00 - dopolední program 
12:00 - oběd
13:00 - polední klid
14:30 - odpolední program 
16:00 - svačina
18:00 - večeře
19:00 - večerní program
22:00 - večerka

 

PRAVIDELNÉ INFORMACE RODIČŮM:

Na našich webových stránkách a facebookovském profilu budeme každý den uveřejňovat informace z pobytu, fotografie a videa. Budete tak mít téměř on-line přehled o průběhu pobytu.

© 2004 - 2017 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode