Okolí našeho střediska

19.05.2013 18:52

 

Památky a zajímavosti

Kostel sv. Jiří původně dřevěný, v roce 1596 přestavěn na kamenný. Další stavební úpravy proběhly v letech 1649, 1670 a 1901, kdy byl přestavěn do gotického slohu. Kostel tvoři síňové trojlodí s třístrannou kruchtou. Zařízení je zčásti barokní (kazatelna z roku 1670, některé sochy a křtitelnice) a zčásti rokokové (sochy Immaculaty a sv. Biskupa). Věž je třípatrová s cibulovitou báni a dvěma zvony z let 1460 a 1598. Novější zvon byl vyroben v Praze a nese český nápis.

Kostel

Do stěn kostela jsou vsazeny renesanční náhrobky významKostelných osobností své doby, a pozoruhodné náhrobky nalezneme také na zdech ohraničujících prostranství kolem kostela.

Ty sem byly přemístěny z bývalého hřbitova za kostelem, zrušeného koncem 19. století. Jižně od kostela stoji dva půlkruhové ambity uzavřené nárožními barokními kaplemi z roku 1762 a severně od kostela stávala na starém hřbitově novogotická hrobka rodiny Tschinkelů, zbouraná roku 1978. Sousední budova fary nese na kamenném portálu rodový znak Kinských a letopočet 1726. Město, aby zachránilo budovu fary, tak po dohodě s církvi tuto koupilo v roce 2008 a hodlá jí renovovat. 

KostelKostelKostel sv. Jiří prošel v letech 1999-2002 rozsáhlou opravou, během níž byly vyměněny poškozené části krovu, střešní krytina, obnoveny vitráže a opraveny vnitřní i vnější omítky.

Věž kostela byla staticky zajištěna, byl vyměněn měděný plech na báni a špici věže, opravena makovice a zhotoven nový kříž a korouhev. Hodinový stroj byl opraven a zmodernizován úpravou na elektrické natahování a dálkové nastavení času. Kostel je o významným dnech osvětlen. 2. srpna 2001 byla sejmuta ze špičky věže makovice, uvnitř které bylo nalezeno pět kovových schránek s dobovými dokumenty z let 1933 a 1897. Po prostudování a pořízeni kopií byly písemnosti do svých schránek vráceny a spolu s šestou schránkou, do níž byly vloženy písemnosti a dokumenty z doby současné, byly v opravené makovici 11. prosince téhož roku vyzdviženy zpět na špičku věže.

Sochy ImmaculatySocha sv. Jana NepomuckéhoSochy lmmaculaty a sv. Jana Nepomuckého jsou dílem sochaře Franze Wernera a pocházejí z roku 1752. Původně stály na náměstí na kamenném mostu přes Chřibskou Kamenici, odkud byly při přestavbě mostu v roce 1976 odstraněny a odvezeny do České Kamenice, kde mělo být zřízeno lapidárium. Nakonec se ale vrátily do Chřibské a byly umístěny za kostelem. V roce 2005 byly opět umístěny na náměstí na nově vybudovaném podstavci.


Radnice

 Radnice

je pseudogotická budova z roku 1872, postavená na místě zbourané staré radnice. V přízemi je restaurace a herna. V 1. poschodí je nově otevřen víceúčelový sál s balkónem, minibowling, bar a sociální zázemí.


Rodný dům Tadeáše HaenkehoVlastivědné muzeumRodný dům Tadeáše Haenkeho

dům čp. 22, stojící vpravo vedle restaurace Radnice. V roce 1761 se v něm narodil významný vědec a cestovatel Tadeáš Haenke. Na domě je pamětní deska z roku 1885, doplněná roku 1961 českou pamětní deskou. 
V horním patře domu bylo zřízeno místní vlastivědné muzeum.Tadeáš Haenke

Mlýn na koření objekt bývalého mlýna na koření z roku 1884 s původním zařízením, vyhlášeným za technickou památku, které pracovalo až do 70. let 20. století. Po vyřešení vlastnických vztahů provede obec rekonstrukci objektu, kde kromě mlýnského zařízení bude k viděni také expozice Národního parku České Švýcarsko.


Akvadukt součást někdejšího vodního náhonu z roku 1886, přivádějícího vodu Chřibské Kamenice do tkalcovny Floriana Hübela v Dolní Chřibské. Dvouobloukový akvadukt vedl část vody Chřibské Kamenice ve výši asi osmi metrů nad jejím vlastním korytem a voda, vzhledem k členitému terénu, proudila ještě dvěma tunely zčásti vytesanými ve skále. Ačkoli je celé dílo od 30. let minulého století mimo provoz, je pozoruhodně zachovalé, ale z Hübelovy textilky bohužel zbyly již jen zbytky základového zdiva a holé prostranství.


Domy s podstávkou neboli obvazcové domy, typické pro oblast severních Čech a Horní Lužice, vyznačující se roubeným přízemím a zvláštním stavebním prvkem, tzv. podstávkou, na které spočívá střešní konstrukce nebo horní, zpravidla hrázděné patro. Mnoho jich bylo po roce 1945 zlikvidováno, ale naštěstí se jich dost zachovalo, a ty povětšině jsou, díky péči svých majitelů, v dobrém stavu. Nejvíce těchto staveb nalezneme v Dolní Chřibské, kde se připravuje vyhlášení památkové zóny.

Lesní divadlo bylo zřízeno v roce 1931 v bývalém pískovcovém lomu na úpatí Malého Himpelsbergu a hrála se v něm divadelní představení v podání zdejších a okolních ochotnických spolků. Od roku 1938 bylo opuštěné až do své obnovy v roce 1996. Od té doby se zde v létě konají koncerty, vystoupení různých zájmových skupin (historický šerm) a pod.


Marschnerova louka a Louka u Brodských podmáčené louky v Dolní Chřibské s výskytem vzácných rostlin, především vstavačovitých, např. prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Marschnerova louka byla v roce 1995 vyhlášena za přírodní památku, Louka u Brodských o tři roky později.


Lípa Na Sedle památný strom - lípa srdčitá - v Dolní Chřibské o stáří 200 let, výšce 21 metrů a obvodu kmene téměř 5 metrů.


Schabestielova lípa památný strom - lípa srdčitá - v Krásném Poli o stáří 130 let, výšce 19 metrů a obvodu kmene 5 metrů.


Památné stromy pod hřbitovem skupina památných stromů v Dolní Chřibské sestávající ze 2 dubů letních, 2 jasanů ztepilých a 1 lípy srdčité. Stromy jsou staré asi 200 let, dosahuji výšky až 21 metrů a obvody kmenů 3 - 4 metrů.


V ý z n a m n í   r o d á c i

Tadeáš Haenke (1761- 1816)  lékař, cestovatel a přírodovědec
Ferdinand Pohl (1748- 1809)  zakladatel výroby skleněných harmonik
Stephan Schier (1832- 1894)  hudebník
A.W. Stelzig (1832- 1894) literát a vlastivědný badatel

 

© 2004 - 2018 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode