Právní doložka

Návštěvní řád internetových stránek C.A.P.


1. Provozovatelem internetových stránek www.pastelka-agentura.cz (dále jen internetových stránek), je firma Michal Izakovič – C.A.P (dále jen provozovatel).

2. Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek, a tyto užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

3. Jakékoliv užití internetových stránek , nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek.. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu těchto internetových stránek.

4. Na internetových stránkách jsou provozovatelem oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

5. Veškerý obsah internetových stránek slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek byl získán ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách pastelka-agentura.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na těchto internetových stránkách.

6. Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek pastelka-agentura.cz.

7. Každý návštěvník užívá internetové stránky pastelka-agentura.cz na vlastní riziko. Neodpovídáme za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek pastelka-agentura.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné, anebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám anebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

8. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách www.pastelka-agentura.cz. Firma Michal Izakovič – C.A.P. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1.10.2013.

© 2004 - 2018 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode